BGA Pályázat 2020

Az Óperenciás Néptáncegyüttes a 2020-as BGA pályázaton 1 millió Ft-ot nyert, melyet az éves működési költségek részleges fedezésére használt fel.

Pályázat azonosító: “DSZT-KP-1-2020/4-000114”

Pályázat címe: „Óperenciás Néptáncegyüttes működési költségeinek támogatása”

 

A pályázati kiírás a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára történt, melynek célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.